[Việt hóa] LPC – Chadita – Modern Ligature Font

5.000 

Chadita Sans Font lấy cảm hứng từ logo tối giản nổi tiếng hoàn hảo cho mục đích thiết kế templates, brochures, videos, advertising branding, logos, invitation, layout design, elegant crafting, v.v.

Có thể sử dụng trong Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw. Các ký tự được mã hóa PUA – Có thể truy cập đầy đủ mà không cần phần mềm thiết kế bổ sung.

Free Download