RISK TOLERANCE - Phần Mềm Phân Tích Chứng Khoán

Bình Luận (2)

KHUYẾN NGHỊ BÁN HSG HÔM NAY, GIÁ TĂNG TỪ 42 LÊN 52.9 CŨNG HƠN 20%, CÓ THỂ CHỐT LỜI VÌ TREND WEEKLY ĐÃ LÊN ĐẾN 97, TUẦN SAU ĐÃ CHẠM 100 RỒI

2017-01-05 10:07:47 - Khuyến nghị 09.11.2016 - HSG

Đóng khuyến nghị CTD, giá đi từ 186.9 lên 205.5

2017-02-28 11:49:26 - Khuyến nghị 20.01.2017 CTD