Thống kê lệnh mua bán cổ phiếu SSI

Chào mừng bạn đến với RT System

  • Đăng nhập / Đăng ký

THỐNG KÊ LỆNH MUA BÁN

Thống kê lệnh khớp, các mã có lực mua - bán mạnh

SSI       

CÁC MÃ CÓ LỰC MUA MẠNH

Ticker KL
Mua
KL
Ban
Chenh
Lech
TB
Mua
TB
Ban
Chenh
Lech
TB
Mua
Ban
Ticker KL
Mua
KL
Ban
Chenh
Lech
TB
Mua
TB
Ban
Chenh
Lech
TB
Mua
Ban

CÁC MÃ CÓ LỰC BÁN MẠNH

Ticker KL
Mua
KL
Ban
Chenh
Lech
TB
Mua
TB
Ban
Chenh
Lech
TB
Mua
Ban
Ticker KL
Mua
KL
Ban
Chenh
Lech
TB
Mua
TB
Ban
Chenh
Lech
TB
Mua
Ban


TIN TỨC CẬP NHẬT

1.jpg

Khuyến nghị mã (Theo TA)

Xem thêm
2.jpg

Khuyến nghị mua HDC 14.5 (Theo TA)

Xem thêm
3.jpg

24.09.2019 - Các chỉ số định lượng đều ở vùng đỉnh !

Xem thêm
4.jpg

RT System - Chuẩn bị bán VCB trong 3 tuần tới vùng 64 65

Xem thêm

Copyright RT SYSTEM 2018. All right reserved.