Thống kê khối ngoại cổ phiếu VNINDEX 

Ngày 2018-03-19

Tổng giá trị mua / bán ròng sàn HCM: -26.49 tỷ

Tổng giá trị mua / bán ròng sàn HN: -11.3 tỷ

Sàn HCM(đơn vị tỷ đồng)

Ticker KLMua KLBan KL Ròng Giá trị Ròng
Ticker KLMua KLBan KL Ròng Giá trị Ròng
HPG 1498140 109750 1388390 88.02
DXG 708260 102620 605640 23.26
VIC 387400 54260 333140 34.68
CTG 207700 1210 206490 7.6
PVT 200590 32580 168010 3.36
SSI 375270 213200 162070 6.69
PVD 149200 5880 143320 3.09
VRE 286420 152870 133550 7.13
GAS 188610 85500 103110 13.26
GEX 84940 16000 68940 2.45
CMG 59450 0 59450 1.6
IBC 50000 0 50000 0
MSN 53700 6670 47030 4.41
SBT 46930 0 46930 0.85
FLC 51430 10000 41430 0.25
GTN 33970 0 33970 0.4
VCI 53290 22440 30850 3.11
BMI 66980 40700 26280 0.84
FIT 20000 0 20000 0.15
EVG 15610 0 15610 0.09
KMR 15000 0 15000 0.06
TVS 17510 3000 14510 0.19
PLX 17820 4530 13290 1.15
HAH 11500 0 11500 0.2
HAR 11000 0 11000 0.12
CTS 10000 0 10000 0.15
OGC 10000 0 10000 0.02
HBC 20320 10610 9710 0.44
TYA 8770 0 8770 0.11
IDI 7710 0 7710 0.12
PGI 7700 0 7700 0.15
FCM 7500 0 7500 0.04
FMC 7800 400 7400 0.23
VSH 6200 0 6200 0.11
FCN 5700 0 5700 0.12
BIC 5150 0 5150 0.18
ICF 5000 0 5000 0.01
SBV 5250 500 4750 0.16
CSV 3700 0 3700 0.16
THI 3600 0 3600 0.15
DSN 3750 340 3410 0.2
BCE 3000 0 3000 0.02
GIL 2600 0 2600 0.12
VDP 2100 0 2100 0.07
CLC 2010 0 2010 0.07
NNC 3000 1400 1600 0.08
PNJ 131560 130000 1560 0.28
ANV 1500 0 1500 0.03
HT1 1500 0 1500 0.02
SGT 1450 0 1450 0.01
LGL 1400 0 1400 0.01
NVL 1300 30 1270 0.11
SJS 1050 0 1050 0.03
ROS 1000 40 960 0.13
NSC 760 0 760 0.09
DGW 700 0 700 0.02
FPT 710 130 580 0.03
MBB 570 0 570 0.02
PTB 340 0 340 0.04
CDC 200 0 200 0
IMP 160 0 160 0.01
GTA 110 0 110 0
CMT 100 0 100 0
DVP 40 0 40 0
SPM 40 0 40 0
ABT 30 0 30 0
GSP 30 0 30 0
SZL 30 0 30 0
SFI 20 0 20 0
C32 10 0 10 0
CNG 10 0 10 0
DPR 10 0 10 0
HAS 10 0 10 0
KHP 10 0 10 0
LBM 10 0 10 0
PDN 10 0 10 0
PGC 10 0 10 0
PLP 10 0 10 0
SJD 10 0 10 0
TCL 10 0 10 0
UIC 10 0 10 0
AAM 0 0 0 0
ACC 500 500 0 0
ACL 0 0 0 0
ADS 0 0 0 0
AGF 0 0 0 0
AGM 0 0 0 0
AGR 0 0 0 0
AMD 0 0 0 0
APG 0 0 0 0
ASP 0 0 0 0
ATG 0 0 0 0
BBC 0 0 0 0
BCG 0 0 0 0
BFC 0 0 0 0
BMC 0 0 0 0
BRC 0 0 0 0
BTP 0 0 0 0
BTT 0 0 0 0
BWE 0 0 0 0
C47 0 0 0 0
CAV 0 0 0 0
CCI 0 0 0 0
CDO 0 0 0 0
CEE 0 0 0 0
CIG 0 0 0 0
CLG 0 0 0 0
CLL 0 0 0 0
CLW 0 0 0 0
CMV 0 0 0 0
CMX 0 0 0 0
COM 0 0 0 0
CSM 0 0 0 0
CTF 0 0 0 0
CTI 0 0 0 0
D2D 0 0 0 0
DAG 0 0 0 0
DAH 0 0 0 0
DAT 0 0 0 0
DCL 0 0 0 0
DHA 0 0 0 0
DHC 0 0 0 0
DHM 0 0 0 0
DIC 0 0 0 0
DLG 0 0 0 0
DRH 0 0 0 0
DRL 0 0 0 0
DTA 0 0 0 0
DTL 0 0 0 0
DTT 0 0 0 0
DXV 0 0 0 0
EMC 0 0 0 0
FDC 0 0 0 0
FTM 0 0 0 0
FTS 0 0 0 0
FUCTVGF1 0 0 0 0
FUCVREIT 0 0 0 0
HAI 0 0 0 0
HAP 0 0 0 0
HCD 0 0 0 0
HDC 0 0 0 0
HID 0 0 0 0
HII 0 0 0 0
HMC 0 0 0 0
HOT 0 0 0 0
HRC 0 0 0 0
HTI 0 0 0 0
HTL 0 0 0 0
HTT 0 0 0 0
HTV 0 0 0 0
HU1 0 0 0 0
HU3 0 0 0 0
HVX 0 0 0 0
IJC 0 0 0 0
ITC 0 0 0 0
ITD 0 0 0 0
KAC 0 0 0 0
KHA 0 0 0 0
KPF 0 0 0 0
KSA 0 0 0 0
KSB 0 0 0 0
KSH 0 0 0 0
L10 0 0 0 0
LAF 0 0 0 0
LCG 0 0 0 0
LCM 0 0 0 0
LDG 0 0 0 0
LEC 0 0 0 0
LGC 0 0 0 0
LM8 0 0 0 0
LSS 0 0 0 0
MCG 0 0 0 0
MCP 0 0 0 0
MDG 0 0 0 0
MHC 0 0 0 0
MWG 0 0 0 0
NAV 0 0 0 0
NBB 0 0 0 0
NLG 235100 235100 0 0
NTL 0 0 0 0
OPC 0 0 0 0
PAN 0 0 0 0
PET 0 0 0 0
PIT 0 0 0 0
PME 0 0 0 0
PMG 0 0 0 0
PNC 0 0 0 0
POM 0 0 0 0
PPI 0 0 0 0
PTC 0 0 0 0
PTL 0 0 0 0
PXI 0 0 0 0
PXS 0 0 0 0
PXT 0 0 0 0
QBS 0 0 0 0
RDP 0 0 0 0
REE 0 0 0 0
RIC 0 0 0 0
S4A 0 0 0 0
SAV 0 0 0 0
SBA 0 0 0 0
SC5 0 0 0 0
SCD 0 0 0 0
SFC 0 0 0 0
SFG 0 0 0 0
SGR 0 0 0 0
SHA 0 0 0 0
SHI 0 0 0 0
SHP 0 0 0 0
SII 0 0 0 0
SJF 0 0 0 0
SKG 0 0 0 0
SMA 0 0 0 0
SMC 0 0 0 0
SRC 0 0 0 0
SRF 0 0 0 0
SSC 0 0 0 0
ST8 0 0 0 0
STK 0 0 0 0
STT 0 0 0 0
SVC 0 0 0 0
SVI 0 0 0 0
SVT 0 0 0 0
TBC 0 0 0 0
TCD 0 0 0 0
TCH 0 0 0 0
TCM 0 0 0 0
TCO 0 0 0 0
TCR 0 0 0 0
TCT 0 0 0 0
TDC 0 0 0 0
TDG 0 0 0 0
TIE 0 0 0 0
TIP 0 0 0 0
TIX 0 0 0 0
TLD 0 0 0 0
TMP 0 0 0 0
TMS 0 0 0 0
TMT 0 0 0 0
TNC 0 0 0 0
TNI 0 0 0 0
TNT 0 0 0 0
TPC 0 0 0 0
TRC 0 0 0 0
TS4 0 0 0 0
TSC 0 0 0 0
TTF 0 0 0 0
TV1 0 0 0 0
TVT 0 0 0 0
UDC 0 0 0 0
VAF 0 0 0 0
VDS 0 0 0 0
VID 0 0 0 0
VIS 0 0 0 0
VMD 0 0 0 0
VNE 0 0 0 0
VOS 0 0 0 0
VPB 0 0 0 0
VPD 0 0 0 0
VPG 0 0 0 0
VPH 0 0 0 0
VPK 0 0 0 0
VPS 0 0 0 0
VRC 0 0 0 0
VSI 0 0 0 0
VTB 0 0 0 0
VTO 0 0 0 0
TDW 0 10 -10 0
VNL 0 10 -10 0
VCF 40 80 -40 -0.01
TLG 10 150 -140 -0.01
DQC 40 200 -160 -0.01
PGD 0 200 -200 -0.01
ELC 800 1080 -280 0
BHN 110 410 -300 -0.04
VNG 0 300 -300 0
DRC 60 420 -360 -0.01
DMC 230 700 -470 -0.05
RAL 100 600 -500 -0.07
CVT 0 600 -600 -0.03
PJT 400 1000 -600 -0.01
TDH 0 600 -600 -0.01
VSC 0 600 -600 -0.03
GMC 0 750 -750 -0.02
LHG 0 870 -870 -0.02
VIP 0 900 -900 -0.01
PAC 0 960 -960 -0.04
THG 0 1100 -1100 -0.04
VHC 4760 5890 -1130 -0.06
TRA 30 1330 -1300 -0.14
TLH 0 1340 -1340 -0.02
HQC 0 1500 -1500 0
NCT 770 2440 -1670 -0.17
GDT 20 1700 -1680 -0.08
VHG 0 2000 -2000 0
TEG 0 2170 -2170 -0.02
AST 0 2200 -2200 0
APC 500 2800 -2300 -0.11
CCL 0 2990 -2990 -0.01
TAC 0 3130 -3130 -0.16
LIX 0 3980 -3980 -0.19
SCR 0 4000 -4000 -0.05
NAF 5000 9070 -4070 -0.07
FUESSV50 0 5000 -5000 -0.07
TNA 0 5430 -5430 -0.24
STG 0 5600 -5600 -0.11
VNS 40 5750 -5710 -0.08
QCG 0 7430 -7430 -0.11
NKG 0 7970 -7970 -0.25
JVC 0 8000 -8000 -0.04
VFG 980 11910 -10930 -0.41
ASM 0 17200 -17200 -0.19
DCM 0 17500 -17500 -0.23
HLG 0 20620 -20620 -0.18
NT2 1500 24550 -23050 -0.72
GMD 0 26000 -26000 -0.8
CHP 0 27300 -27300 -0.67
PPC 12400 40740 -28340 -0.53
KDH 39200 68000 -28800 -1.03
BVH 69220 98370 -29150 -2.52
HVG 0 30000 -30000 -0.16
ITA 0 30840 -30840 -0.1
EIB 3000 36000 -33000 -0.49
AAA 75020 110510 -35490 -0.94
PHR 870 42710 -41840 -1.97
CTD 22830 68430 -45600 -7.36
BSI 23380 69010 -45630 -0.7
KDC 0 46050 -46050 -1.83
SAB 58990 106970 -47980 -10.98
HAX 0 53810 -53810 -2
PDR 135480 190490 -55010 -2.15
VJC 164400 226420 -62020 -12.75
BMP 3680 65830 -62150 -4.63
HCM 19990 86190 -66200 -5.32
DHG 11530 78810 -67280 -7.17
HHS 0 72050 -72050 -0.3
VND 211500 291370 -79870 -2.38
HDG 300 80800 -80500 -3.99
NVT 0 90000 -90000 -0.49
HNG 0 99890 -99890 -0.84
PC1 700 109710 -109010 -3.71
BID 49880 162800 -112920 -4.81
CII 57730 201030 -143300 -4.75
DPM 5270 162630 -157360 -3.62
STB 9530 167000 -157470 -2.56
VNM 39440 242770 -203330 -42.88
HSG 111800 318950 -207150 -4.9
VCB 49940 275480 -225540 -16.87
SAM 0 300890 -300890 -2.3
HDB 558030 953980 -395950 0
KBC 10480 598350 -587870 -7.97
EVE 11000 780010 -769010 -13.5
DIG 0 847850 -847850 -23.99
E1VFVN30 209790 1403150 -1193360 -13.03
HAG 10400 1723580 -1713180 -11.87

Sàn HN(đơn vị tỷ đồng)

Ticker KLMua KLBan KL Ròng Giá trị Ròng
Ticker KLMua KLBan KL Ròng Giá trị Ròng
PVS 255500 35000 220500 5.51
NVB 30500 0 30500 0.3
HMH 23800 0 23800 0.24
SHS 13900 0 13900 0.34
VE9 7000 0 7000 0.05
IDV 5800 0 5800 0.19
TTZ 5000 0 5000 0.03
KHS 3000 0 3000 0
CEO 2000 0 2000 0.02
HHG 2000 0 2000 0.01
VMC 2000 0 2000 0.1
INN 1700 0 1700 0.11
DXP 1500 0 1500 0.02
SED 1500 0 1500 0.03
HLD 1000 0 1000 0.02
HNM 1000 0 1000 0
GLT 700 0 700 0.04
NBP 700 0 700 0.01
BVS 600 0 600 0.01
VCS 400 0 400 0.09
NHA 300 0 300 0
PHP 300 0 300 0
CPC 200 0 200 0.01
IVS 200 0 200 0
KTS 200 0 200 0
DAD 100 0 100 0
DP3 100 0 100 0.01
HCC 100 0 100 0
KKC 100 0 100 0
SLS 100 0 100 0.01
STC 100 0 100 0
RCL 150 100 50 0
ACB 0 0 0 0
ACM 0 0 0 0
ADC 0 0 0 0
ALV 0 0 0 0
AMC 0 0 0 0
AME 0 0 0 0
AMV 0 0 0 0
API 0 0 0 0
APP 0 0 0 0
APS 0 0 0 0
ARM 0 0 0 0
ASA 0 0 0 0
ATS 0 0 0 0
B82 0 0 0 0
BAX 0 0 0 0
BBS 0 0 0 0
BCC 0 0 0 0
BDB 0 0 0 0
BED 0 0 0 0
BHT 0 0 0 0
BII 0 0 0 0
BKC 0 0 0 0
BLF 0 0 0 0
BPC 0 0 0 0
BSC 0 0 0 0
BST 0 0 0 0
BTS 0 0 0 0
BTW 0 0 0 0
BXH 0 0 0 0
C69 0 0 0 0
C92 0 0 0 0
CAG 0 0 0 0
CAN 0 0 0 0
CAP 0 0 0 0
CCM 0 0 0 0
CDN 0 0 0 0
CET 0 0 0 0
CJC 0 0 0 0
CKV 0 0 0 0
CLH 0 0 0 0
CLM 0 0 0 0
CMC 0 0 0 0
CMI 0 0 0 0
CMS 0 0 0 0
CSC 0 0 0 0
CT6 0 0 0 0
CTA 0 0 0 0
CTB 0 0 0 0
CTC 0 0 0 0
CTP 0 0 0 0
CTT 0 0 0 0
CTX 0 0 0 0
CVN 0 0 0 0
CX8 0 0 0 0
D11 0 0 0 0
DAE 0 0 0 0
DBT 0 0 0 0
DC2 0 0 0 0
DC4 0 0 0 0
DCS 0 0 0 0
DGC 0 0 0 0
DGL 0 0 0 0
DHP 0 0 0 0
DHT 0 0 0 0
DID 0 0 0 0
DIH 0 0 0 0
DL1 0 0 0 0
DLR 0 0 0 0
DNC 0 0 0 0
DNM 0 0 0 0
DNY 0 0 0 0
DPC 0 0 0 0
DPS 0 0 0 0
DS3 0 0 0 0
DST 0 0 0 0
DTD 0 0 0 0
DZM 0 0 0 0
EBS 0 0 0 0
ECI 0 0 0 0
EID 0 0 0 0
FDT 0 0 0 0
FID 0 0 0 0
GKM 0 0 0 0
GMX 0 0 0 0
HAD 0 0 0 0
HAT 0 0 0 0
HBE 0 0 0 0
HBS 0 0 0 0
HCT 0 0 0 0
HDA 0 0 0 0
HEV 0 0 0 0
HGM 0 0 0 0
HHC 0 0 0 0
HJS 0 0 0 0
HKB 0 0 0 0
HKT 0 0 0 0
HLC 0 0 0 0
HLY 0 0 0 0
HOM 0 0 0 0
HPM 0 0 0 0
HST 0 0 0 0
HTC 0 0 0 0
HTP 0 0 0 0
HUT 0 0 0 0
HVA 0 0 0 0
HVT 0 0 0 0
IDJ 0 0 0 0
INC 0 0 0 0
ITQ 0 0 0 0
KDM 0 0 0 0
KHB 0 0 0 0
KHL 0 0 0 0
KLF 0 0 0 0
KMT 0 0 0 0
KSD 0 0 0 0
KSK 0 0 0 0
KSQ 0 0 0 0
KST 0 0 0 0
KTT 0 0 0 0
KVC 0 0 0 0
L14 0 0 0 0
L18 0 0 0 0
L35 0 0 0 0
L43 0 0 0 0
L44 0 0 0 0
L61 0 0 0 0
L62 0 0 0 0
LAS 0 0 0 0
LBE 0 0 0 0
LCD 0 0 0 0
LCS 0 0 0 0
LDP 0 0 0 0
LHC 0 0 0 0
LIG 0 0 0 0
LM7 0 0 0 0
LO5 0 0 0 0
LTC 0 0 0 0
LUT 0 0 0 0
MAC 0 0 0 0
MAS 0 0 0 0
MBG 0 0 0 0
MCC 0 0 0 0
MCF 0 0 0 0
MCO 0 0 0 0
MDC 0 0 0 0
MEC 0 0 0 0
MEL 0 0 0 0
MHL 0 0 0 0
MIM 0 0 0 0
MKV 0 0 0 0
MLS 0 0 0 0
MNC 0 0 0 0
MPT 0 0 0 0
MSC 0 0 0 0
MST 0 0 0 0
NAG 0 0 0 0
NBC 0 0 0 0
NBW 0 0 0 0
NDF 0 0 0 0
NET 0 0 0 0
NGC 0 0 0 0
NHC 0 0 0 0
NHP 0 0 0 0
NSH 0 0 0 0
NST 0 0 0 0
NTP 0 0 0 0
OCH 0 0 0 0
ONE 0 0 0 0
ORS 0 0 0 0
PBP 0 0 0 0
PCG 0 0 0 0
PCN 0 0 0 0
PCT 0 0 0 0
PDB 0 0 0 0
PDC 0 0 0 0
PEN 0 0 0 0
PGS 0 0 0 0
PGT 0 0 0 0
PHC 0 0 0 0
PIC 0 0 0 0
PJC 0 0 0 0
PMB 0 0 0 0
PMC 0 0 0 0
PMS 0 0 0 0
POT 0 0 0 0
PPE 100 100 0 0
PPP 0 0 0 0
PPS 0 0 0 0
PPY 0 0 0 0
PRC 0 0 0 0
PSC 0 0 0 0
PSD 0 0 0 0
PSE 0 0 0 0
PSI 0 0 0 0
PSW 0 0 0 0
PTD 0 0 0 0
PTI 0 0 0 0
PTS 0 0 0 0
PV2 0 0 0 0
PVB 0 0 0 0
PVC 0 0 0 0
PVE 0 0 0 0
PVG 0 0 0 0
PVI 0 0 0 0
PVL 0 0 0 0
PVV 0 0 0 0
PVX 0 0 0 0
PXA 0 0 0 0
QHD 0 0 0 0
QNC 0 0 0 0
QST 0 0 0 0
QTC 0 0 0 0
S55 0 0 0 0
S74 0 0 0 0
S99 0 0 0 0
SAF 0 0 0 0
SAP 0 0 0 0
SCI 0 0 0 0
SCJ 0 0 0 0
SCL 0 0 0 0
SD2 0 0 0 0
SD4 0 0 0 0
SD5 0 0 0 0
SD6 0 0 0 0
SD7 0 0 0 0
SD9 0 0 0 0
SDA 0 0 0 0
SDC 0 0 0 0
SDD 0 0 0 0
SDE 0 0 0 0
SDG 0 0 0 0
SDN 0 0 0 0
SDP 0 0 0 0
SDT 0 0 0 0
SDU 0 0 0 0
SEB 0 0 0 0
SFN 0 0 0 0
SGC 0 0 0 0
SGD 0 0 0 0
SGH 0 0 0 0
SGO 0 0 0 0
SHN 0 0 0 0
SIC 0 0 0 0
SJ1 0 0 0 0
SJC 0 0 0 0
SJE 0 0 0 0
SMN 0 0 0 0
SMT 0 0 0 0
SPI 0 0 0 0
SPP 0 0 0 0
SRA 0 0 0 0
SSM 0 0 0 0
STP 0 0 0 0
SVN 0 0 0 0
TA9 0 0 0 0
TAG 0 0 0 0
TBX 0 0 0 0
TC6 0 0 0 0
TCS 0 0 0 0
TDN 0 0 0 0
TET 0 0 0 0
TFC 0 0 0 0
TH1 0 0 0 0
THB 0 0 0 0
THT 0 0 0 0
TIG 0 0 0 0
TJC 0 0 0 0
TKC 0 0 0 0
TKU 0 0 0 0
TMB 0 0 0 0
TMC 0 0 0 0
TMX 0 0 0 0
TNG 0 0 0 0
TPH 0 0 0 0
TPP 0 0 0 0
TSB 0 0 0 0
TST 0 0 0 0
TTB 0 0 0 0
TTC 0 0 0 0
TTL 0 0 0 0
TV3 0 0 0 0
TV4 0 0 0 0
TVC 0 0 0 0
TVD 0 0 0 0
TXM 0 0 0 0
UNI 0 0 0 0
V12 0 0 0 0
V21 0 0 0 0
VAT 0 0 0 0
VBC 0 0 0 0
VC1 0 0 0 0
VC2 0 0 0 0
VC3 0 0 0 0
VC6 0 0 0 0
VC7 0 0 0 0
VC9 0 0 0 0
VCC 0 0 0 0
VCM 0 0 0 0
VCR 0 0 0 0
VDL 0 0 0 0
VE1 0 0 0 0
VE2 0 0 0 0
VE3 0 0 0 0
VE4 0 0 0 0
VGP 0 0 0 0
VHL 0 0 0 0
VIE 0 0 0 0
VIG 0 0 0 0
VKC 0 0 0 0
VLA 0 0 0 0
VMI 0 0 0 0
VMS 0 0 0 0
VNC 0 0 0 0
VNF 0 0 0 0
VNR 0 0 0 0
VNT 0 0 0 0
VPI 0 0 0 0
VSA 0 0 0 0
VTC 0 0 0 0
VTH 0 0 0 0
VTJ 0 0 0 0
VTL 0 0 0 0
VTV 0 0 0 0
VXB 0 0 0 0
WCS 0 0 0 0
WSS 0 0 0 0
X20 0 0 0 0
VTS 0 70 -70 0
NFC 0 100 -100 0
PCE 0 100 -100 0
PMP 0 100 -100 0
VSM 0 100 -100 0
VCG 0 580 -580 -0.01
NDX 600 1200 -600 -0.01
TV2 800 1500 -700 -0.09
PIV 0 1000 -1000 -0.01
THS 0 1100 -1100 -0.01
VE8 0 1300 -1300 -0.01
VGS 0 1700 -1700 -0.02
TTT 0 3500 -3500 -0.2
ALT 0 5000 -5000 -0.06
ICG 0 5200 -5200 -0.03
MBS 0 8900 -8900 -0.17
CIA 3100 12300 -9200 0
DBC 0 10600 -10600 -0.26
DNP 5400 45000 -39600 -0.75
TTH 0 40000 -40000 -0.18
NDN 8900 49000 -40100 -0.61
VIT 0 43400 -43400 -0.59
VIX 0 51100 -51100 -0.51
PLC 100 59700 -59600 -1.15
VGC 2900 75100 -72200 -1.83
SHB 234000 1106400 -872400 -11.95

CHAT BOX

Vnstock watcher: Tôi hay mua các mã xác nhận mua Weekly, hôm 4.10 xác nhận mua W của DXG thì 5.10 đã tăng trần rồi - 2016:10:06 05:12:19

Vnstock watcher: HHS cũng xuất hiệ xác nhận mua W truoc khi tăng CE - 2016:10:06 05:13:07

Vnstock watcher: Trend Daily giảm mạnh hơn rồi - 2016:10:07 13:47:20

Ama Kooong: nhan dinh sau hom nay the nao bac Ga - 2016:10:10 20:11:43

Ama Kooong: ??? - 2016:10:10 20:11:59

Vnstock May NBN: nếu phiên hôm nay 11.10.2016 thị trường tăng lại,thì có hi vọng hơn - 2016:10:11 06:29:47

Vnstock May NBN: xu hướng bây giờ nên chọn cổ phiếu đúng hơn là xem VN Index - 2016:10:11 06:30:35

Vnstock watcher: [9:56:11 AM] VSW: gia tham chieu SSI hom nay la 21.3 [9:56:22 AM] VSW: thuc chat SSI dang tang 0.15 điểm - 2016:10:11 09:55:29

Vnstock watcher: Em sẽ thêm thời gian trong chat box - 2016:10:14 09:44:22

Vnstock watcher: trend Daily có nến xanh rồi, hy vọng tuần sau tiếp tục tăng - 2016:10:14 16:13:35

Nguyen Thanh Long: sdp co tin hieu gi ko ban ? - 2016:10:14 22:41:56

Vnstock watcher: Nến Daily của Sdp tăng từ đáy, bạn vào mục xu hướng cổ phiếu để xem - 2016:10:15 05:59:31

NTN: ??? - 2016:10:20 12:55:09

huynh ngoc ha: đề nghị bác chủ thêm thời gian vào để anh em tiện theo dỏi. - 2016:10:21 06:11:23

Vnstock May NBN: tôi sẽ thêm thời gian vào sớm - 2016:10:21 11:08:49

Vnstock May NBN: hôm nay ngày 21.10, VCB tạo đáy Daily, lo múc đi các bác - 2016:10:21 11:09:03

Vnstock watcher: Trend Daily vẫn còn đang giảm, chưa confirm được anh ơi - 2016:10:27 15:04:15

Vnstock watcher: nhưng một số mã tạo đáy Daily như VCB rồi - 2016:10:27 15:04:28

Vnstock watcher: thấy chỉ số tăng lại cũng mừng, nhưng tôi không thấy SRT tích lũy ở 0 là khong vui lắm. - 2016:10:27 16:09:58

Vnstock watcher: anh nhìn MSW thôi, DI+ và DI- hỗ trợ thêm thôi. sắp có sóng tăng Daily rồi - 2016:10:28 10:32:26

Ama Kooong: tình hình hiện tại thế nào bác Gà ??? - 2016:10:31 12:47:53

Vnstock watcher: thị trường đang tạo đáy Daily, đợt tạo đáy Daily khá dài và phức tạp, SRT đã 2 lần chạm 0 rồi - 2016:10:31 13:44:11

Vnstock watcher: khi SRT chạm 0 và có tích lũy ở đó nhiều phiên thì trend tăng Daily mới vững. còn gần đây SRT không có sự tích lũy - 2016:10:31 13:45:23

Vnstock watcher: Index Trend Daily đang có giá trị 20, vậy để về 0 cũng cần 4 phiên - 2016:11:02 14:52:52

Nguyễn Anh Nhật: nay tt the nao nhỉ - 2016:11:08 11:46:32

Vnstock watcher: thị trường đang chựng lại chờ kết quả bầu cử Mỹ, sẽ có 2 trường hợp, tăng luôn hoặc giảm tiếp, nhưng trong trường hợp nào đi nữa thì cũng tác động trong nhất thời - 2016:11:08 12:32:14

Vnstock watcher: THỊ TRƯỜNG SẼ TIẾP TỤC QUỸ ĐẠO BÌNH THƯỜNG SAU SỰ KIỆN BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ - 2016:11:09 15:48:20

Vnstock watcher: Hsg vào quỹ đạo tăng tốt rồi - 2016:11:14 10:47:58

Vnstock watcher: hien gio chi co RT, RT2, B52. RT là Risk Tolerance, mức độ chấp nhận rủi ro của toàn thị trường - 2016:11:16 09:24:11

Vnstock watcher: RT2 là mức độ chấp nhận rủi ro của các mã có mức độ ảnh hưởng đến chỉ số, loại bỏ các mã thanh khoản kém, hàng lởm (cái này do tôi tự lựa chọn theo tiêu chí rieng) - 2016:11:16 09:25:10

Vnstock watcher: B52 là chỉ số chấp nhận rủi ro của nhóm Bluechip, chi B52 lên đỉnh, anh có thể hình dung là thị trường sắp bị rải bom B52, tức là sắp bị giảm, tôi đặt B là bluechip, còn 52 là để B52 có tính hình dung dễ nhớ hơn - 2016:11:16 09:26:09

Vnstock watcher: yes, RT càng cao càng rủi ro, vì mức độ chấp nhận rủi ro cao nên người ta sẵn sàng đua lệnh mua giá cao, lúc này là lúc MMs hoặc BBs bán lại hàng cho nhỏ lẻ - 2016:11:16 11:04:09

Vnstock watcher: MMs hoặc BBs sẽ mua ở lúc chán chường, mức độ chấp nhận rủi ro thấp (RT thấp), lúc đó không ai chấp nhận mua vào, dù là mua giá đỏ rẻ - 2016:11:16 11:04:47

Vnstock watcher: Anh nên kết hợp với Index Trend Daily, khi Index Trned Daily lên đỉnh, tt giao dịch nhanh, hưng phấn lên cao, lúc đó canh bán là vừa - 2016:11:16 11:05:22

Vnstock watcher: HPG, HSG buoc vao dieu chinh Daily, cho điều chỉnh chung với thị trường - 2016:11:17 10:18:02

Vnstock watcher: HPG trend W nến đỏ nhỏ lại rồi, sau 1 tuần đ/c cùng với HSG chắc trend W sẽ ok trở lại. - 2016:11:17 10:18:26

Vnstock watcher: Ai bán HSG ở vùng đỉnh Daily 44.4 canh mua lại HSG nhé - 2016:11:17 10:18:43

Ama Kooong: bữa giờ ko thấy binh luận gì nhỉ - 2016:12:01 12:35:21

Vnstock watcher: HPG đã đảo chiều vào trend tăng rồi, vậy là nhóm Thép đang mạnh, chú ý TLH HPG HSG - 2016:12:02 13:17:34

Ama Kooong: NKG thì sao bác ??? E múc NKG theo dòng thép mà chưa thấy chạy - 2016:12:02 13:48:51

Vnstock watcher: Trend Daily cua NKG sap tang lai roi, trend W thì chưa tăng. Khi nào trend W tăng thì mới mạnh được nhé - 2016:12:02 14:13:54

Vnstock watcher: HPG đã chính thức vào trend tăng Weekly, nếu có hàng bán ra chốt lời làm hạ nhiệt HPG, Anh/ Chị có thể mua vào vì trend D và W của HPG đều đang tăng chưa có dấu hiệu đỉnh - 2016:12:05 10:08:40

Phạm Bích Phương: Dòng P thế nào top ơi - 2016:12:05 14:44:46

Phạm Bích Phương: mấy con như pvs pvd thế nào - 2016:12:05 14:45:02

Vnstock watcher: dòng P phục thuộc giá dầu, mà giá dầu cũng nhấp nhỏm lắm, không chơi dầu, chơi thép HPG HSG thôi - 2016:12:05 14:49:36

Vnstock watcher: HSG đợt này mang lại lợi nhuận lớn cho nhiều người - 2016:12:16 14:53:46

Vnstock watcher: HPG đang mạnh dần lên - 2016:12:27 10:10:23

Vnstock watcher: VCB đã chính thức "chạy" - 2017:01:03 20:19:59

Vnstock watcher: hàng đầu cơ hoặc hàng thanh khoản ít sẽ bị nhiễu, anh tập trung chơi bluechip, ví dụ trend vcb chẳng hạn, nó tạo đáy rồi thì khó mà lỗ, cứ ôm đó rồi sẽ lời. FPT cũng đang có trend W tốt, anh kiểm nghiệm hệ thống thêm nhé, cảm ơn anh - 2017:01:04 16:10:09

Vnstock watcher: Hold PVT, nếu em có tiền mua PVT đấy, vì trend W bắt đầu tăng lại rồi - 2017:01:06 17:54:52

Diep The Vinh: cho minh hỏi. khi PVT trend W bắt đầu tăng, nhưng trend Daily lại đang giảm (đỏ) - 2017:01:06 21:45:48

Diep The Vinh: vậy phán đoán khoảng 1-2 phiên giao dịch tới, Trend daily của PVt sẽ bậc xanh (tăng trở lại) theo trend W ? - 2017:01:06 21:48:49

Diep The Vinh: xin nhờ Vnstock chia sẻ kinh nghiệm giúp ? - 2017:01:06 21:49:45

Vnstock watcher: nến W của PVT còn khá nhỏ, nên giá sẽ chưa biến động tăng nhiều, giống như giai đoạn VCB đợt trước - 2017:01:07 14:50:24

Vnstock watcher: nếu tuần sau Daily trend tăng lên là dấu hiệu tốt, còn nếu tiếp tục giảm thì cần phải tích lũy trend W 1 hoặc 2 tuần, nhưng giá sẽ không giảm nhiều vì tôi thấy trend W về đáy rồi - 2017:01:07 14:51:42

Vnstock watcher: khoảng 2 phiên nữa trend Daily sẽ tạo đỉnh - 2017:01:12 10:40:04

Vnstock watcher: PVT anh Diep The Vinh theo dõi đã có chuyển biến tích cực khi giá không giảm nữa, trend Weekly của PVT đã có dấu hiệu tạo đáy - 2017:01:12 10:40:47

Diep The Vinh: Thanks N. - 2017:01:12 19:46:19

hung hung: có tất tay VCG được không anh - 2017:01:14 19:39:49

Vnstock watcher: việc tất tay hay không mình khong dám khuyến nghị, tùy sức chịu đựng và độ "máu" của mỗi người - 2017:01:16 10:16:09

Vnstock watcher: trong quá trình VCG điều chỉnh daily, canh mua giá đỏ, sẽ không giảm quá mạnh - 2017:01:18 10:35:40

Vnstock watcher: trend W của VCG đã về đáy, chỉ cần cú hích nhẹ là trend W sẽ xanh trở lại - 2017:01:18 10:36:02

Vnstock watcher: trend Weekly cua VNM tang tu day, tao day roi - 2017:01:20 10:49:38

Võ Thị Thu Hồng: Tôi mua BGM nhưng giá cứ giảm hoài, giờ có nên giữ không anh? - 2017:01:20 16:51:07

Vnstock May NBN: không nên chơi khoáng sản, thoát BGM vào các mã cơ bản đi bác ạ - 2017:01:21 16:21:07

Vnstock watcher: Chúc mừng VNM nhé, tạo đáy Weekly quá đẹp ! - 2017:01:23 10:15:12

Vnstock watcher: có khuyến nghị mua ngày 25.01.2017, Quý Khách có thể xem link sau: http://stockvn.net/stockvn/user/khuyen-nghi-co-phieu/khuye-n-nghi-25-01-2017-1038836.html - 2017:01:25 11:36:32

Dang van hung: cho ykien ve drh ? - 2017:01:26 21:41:11

Vnstock May NBN: DRH là mã đầu cơ, trend Weekly của mã này đang giảm nên không xem xét - 2017:01:29 09:49:58

Vnstock May NBN: chào anh Le Lenh Bac, tính chất thị trường tháng 2.2016 với thời điểm hiện tại rất khác. Tháng 2.2016 trend Monthly bắt đầu tăng. Hiện giờ trend Monthly đang ở vùng trên 100 nhé anh! - 2017:02:03 18:59:36

Vnstock May NBN: VCG tích lũy, hỗ trợ Weekly là 13.4. PVT đã xác nhận tín hiệu mua Weekly - 2017:02:03 21:15:46

Vnstock May NBN: VNM cũng có xác nhận mua Weekly - 2017:02:03 21:17:33

Vnstock May NBN: Chart Weekly bi loi, đã được update lại - 2017:02:06 19:31:09

Đặng văn hùng: nhờ mấy bạn cho ý kiến DRH - 2017:02:07 15:46:10

Vnstock watcher: DRH là hàng lái, giống con KSB, em không có ý kiến - 2017:02:07 15:51:56

Vnstock watcher: bull thôi, chứ trend Daily sắp đứt rồi - 2017:02:08 15:34:18

Vnstock watcher: anh vao phan huong dan, co clip de xem day - 2017:02:09 09:51:09

Vnstock watcher: http://stockvn.net/stockvn/HuongDanSuDung-1000748/huong-dan-su-dung-web-site-1002078.html - 2017:02:09 10:07:04

Vnstock watcher: Anh có vào đúng đường dẫn như trên không? có các clip upload lên youtube - 2017:02:09 10:07:29

Vnstock watcher: AAA co ve da tot roi - 2017:02:10 15:32:04

Tuan Anh: bạn xem CII tích lũy ổn chưa ?? - 2017:02:10 18:17:57

Vnstock May NBN: Daily của CII vãn còn xấu, chart Weekly đang bị đe dọa sẽ break theo hướng xấu - 2017:02:12 07:27:46

Vnstock May NBN: CII hỗ trợ ở mốc 30, để xem có giữ được không - 2017:02:12 07:28:31

Vnstock May NBN: Chart FPT hôm nay không bị lỗi nhé, nến Weekly nhỏ lại rồi - 2017:02:15 06:26:52

Tuan Anh: CII có vẻ đẹp rồi đó chủ box ơi, tích lũy chặt chẽ, tin tốt ra nữa. KBC cũng sắp bung. AAA C32 như box dự báo - 2017:02:16 10:42:20

Vnstock watcher: CII có thằng lãnh đạo trading nên không thích CII - 2017:02:16 11:16:49

Tuan Anh: lãnh đạo máu lướt sóng lắm - 2017:02:16 13:17:30

Vnstock watcher: Nếu xem trend Weekly của ACB anh sẽ biết cách hành động với ACB lúc này - 2017:02:17 10:09:09

Phan Thanh Long: Hi Suli - 2017:02:19 20:46:25

Phan Thanh Long: cho minh nhan xet ve HBC voi - 2017:02:19 20:46:35

Phan Thanh Long: nhin RT cung chua ro lam ve xu huong - 2017:02:19 20:47:20

Phan Thanh Long: minh mua HBC tu 28, len 39 ban va dang muon quay tro lai - 2017:02:19 20:47:59

Vnstock watcher: HBC trend dai hạn là tăng - 2017:02:20 08:53:56

Vnstock watcher: trend trung hạn đang tiếp cận định - 2017:02:20 08:54:03

Vnstock watcher: bạn muốn chơi HBC thì chơi, xác định là dài hạn thì vẫn có ăn được nữa - 2017:02:20 08:54:21

CLSD: VCG vào đc k em - 2017:02:20 15:44:30

Vnstock watcher: em khuyeesn nghi VCG khi tạo đáy thôi, lúc này anh vào thì khả năng phải chịu rung lắc điều chỉnh, nói chung là e không có khuyến nghị mua vào lúc này - 2017:02:20 16:22:04

Vnstock watcher: nếu bạn muốn mua thì VPH, trend tăng dài hạn - 2017:02:20 16:45:27

DANIE HOÀNG: Cho e nhận xét về VHG. - 2017:02:22 01:45:47

Vnstock watcher: Trend Weekly của VHG đang tăng. VHG là hàng lái, mua bán tùy bạn nhé, nhưng chỉ biết là nó đang trong trend tăng Weekly - 2017:02:22 09:41:04

Keni: bác Nguyên cho ý kiến có nên đua FCN phiên hnay ko ạ? - 2017:02:23 10:54:24

Phan Thanh Long: CII hom thu 6 floor ma suc manh trong super stock van la 20 sao anh Suli? - 2017:02:25 06:00:31

Vnstock watcher: super stock có nghĩa là 3 trend D, W và M trong uptrend, phiên giảm sàn đó chưa làm mất tính chất này nên nó vẫn còn trong danh sách - 2017:02:27 08:26:07

Vnstock watcher: lời 100% rồi còn gì Lê Anh Tuấn - 2017:02:27 09:52:03

Vnstock watcher: trời, 5K tăng 100% là được gần 30tr rồi, mà bảo không được bao nhiều - 2017:02:27 11:42:39

DANIE HOÀNG: Hôm nay vào VNM được không adm ) - 2017:02:27 11:45:42

Vnstock watcher: được, nhưng VNM sẽ không tăng nhiều được - 2017:02:27 13:09:33

Vnstock watcher: vào C32 đi - 2017:02:27 13:09:40

Vnstock watcher: bank chi hỗ trợ thôi, không tạo sóng đâu - 2017:02:27 14:12:50

Vnstock watcher: lưu ý trend của các mã bank như VCB, ACB tạo đỉnh rồi nhé - 2017:02:27 14:13:05

Vnstock May NBN: Vang, xu huong FPT ổn trở lại sau khi lưỡng lự đợt vừa rồi - 2017:02:27 21:44:40

Vnstock watcher: Hom truoc khuyến nghị mua HQC ok rồi nhé, giờ muốn xuống tàu lúc nào cũng được, hàng đầu cơ mà - 2017:02:28 09:52:50

Vnstock watcher: chart SVC nhìn hấp dẫn nhỉ - 2017:03:02 08:38:26

Vnstock May NBN: Trend Daily đã có dấu hiệu tăng trở lại - 2017:03:07 07:13:26

Phạm Lê Nhân: SVC tăng mạnh vậy. ổn không - 2017:03:08 10:34:57

Vnstock watcher: mình nói SVC chart đẹp mà - 2017:03:08 11:11:16

Trần Văn Khánh: Bác xem hộ PVD va PVS có thể mua được chưa? Cảm ơn bác. - 2017:03:08 12:37:57

Vnstock May NBN: thay PVD ổn hon PVS - 2017:03:09 06:47:25

huynh ngoc ha: Nguyên cho anh hỏi VCG vẩn còn tốt chứ - 2017:03:09 09:54:24

Vnstock watcher: VCG vẫn còn giữ được anh à - 2017:03:09 11:37:36

Trang: bác cho e hỏi - 2017:03:09 14:19:16

Trang: VNINDEX thế này - 2017:03:09 14:19:22

Trang: liệu có ổn không? - 2017:03:09 14:19:32

Trang: nhìn chart của bác thấy đang cong lên - 2017:03:09 14:19:39

Vnstock watcher: VNINDEX đang trong xu thế lên Daily, thị trường ổn - 2017:03:09 14:47:07

Trang: Thanks bác - 2017:03:09 15:07:29

Trang: nhiều cao thủ hô đang kéo xả tt chuẩn bị sập nên e hốt quá - 2017:03:09 15:07:43

Vnstock watcher: thôi tập trung vào các mã RT đang theo dõi, không dễ sập thế được đâu - 2017:03:09 15:18:28

Vnstock watcher: AAA hôm nay NĐT suýt mất hàng vì rung ác quá - 2017:03:09 15:18:55

Vnstock watcher: Hom nay thì ace RT suýt rụng hàng C32 - 2017:03:10 13:56:32

Tuan Anh: Box xem thử PPC liệu có đi được xa không? Trước mặt là đỉnh cũ 21 rồi... Thanks - 2017:03:14 17:45:13

Tuan Anh: có vẻ tương đồng với REE thành 1 cặp, - 2017:03:15 16:03:27

Vnstock watcher: em thấy trend W của PPC tạo đáy ạ - 2017:03:15 16:28:24

Phan Thanh Long: Hi anh gà, em thấy chart xu hưởng weekly của ree vẫn nến đỏ dài mà, a giải thích rõ cho a e chút. hnay em tính vào ree - 2017:03:16 08:23:00

Phan Thanh Long: Hi anh gà, em thấy chart xu hưởng weekly của ree vẫn nến đỏ dài mà, a giải thích rõ cho a e chút. hnay em tính vào ree - 2017:03:16 08:23:04

Vnstock watcher: Em xem nến đỏ Weekly của REE đi, nó nhỏ lại rồi, trend Monthly của REE vẫn tăng tốt, anh nghĩ nó sẽ có một đợt tăng nứa lên 30 đấy - 2017:03:16 11:55:04

Tran hanh: Bác ơi vào đâu để xem được chart monthly - 2017:03:17 09:50:01

Vnstock watcher: gói dịch vụ 250K/ 1 tháng mới xem được chart Monthly nhé - 2017:03:17 10:42:23

Tran hanh: Đăng ký gói dịch vụ như nào bác - 2017:03:20 09:22:40

Vnstock watcher: http://stockvn.net/stockvn/HuongDanSuDung-1000748/huong-dan-dang-ky-dich-vu-risk-tolerance-1097905.html - 2017:03:20 15:12:02

Vnstock watcher: đó là link hướng dẫn cách đăng ký dịch vụ RT nhé - 2017:03:20 15:12:20

Vnstock watcher: BHS được khuyến nghị hôm nay tăng quá tốt ! HT1 đến đoạn rung lắc rồi nhé - 2017:03:20 15:12:48

Tuan Anh: HSG có tín hiệu ok chứ box ơi? - 2017:03:20 18:54:00

Vnstock May NBN: HSG chỉ có tăng theo trend Daily, ai thích chơi ngắn hạn thì theo, mình theo trung hạn nên phải chờ trend Weekly tăng - 2017:03:21 07:40:07

DANIE HOÀNG: Hôm nay vào HVG được k ad? - 2017:03:22 10:29:32

Vnstock watcher: HVG ĐANG TẠO ĐÁY, VÀO GIÁ ĐỎ OK - 2017:03:22 11:55:47

Vnstock watcher: DỪNG BẮT ĐÁY VÀ HẠ MARGIN THÔI - 2017:03:23 08:54:13

Tuan Anh: KDC khỏe đó box - 2017:03:23 10:22:15

Tuan Anh: có tin hỗ trợ - 2017:03:23 10:22:25

Vnstock watcher: vâng, IDI đang có trend tốt ạ - 2017:03:23 11:36:40

Tuan Anh: chủ box ơi Dòng P , đặc biệt là GAS khả năng sóng hồi ?? - 2017:03:24 14:57:05

Vnstock watcher: GAS hồi daily, hỗ trợ thêm cho thị trường, chứ trend tăng trung hạn là chưa thấy ở GAS, đặc biệt trend dài hạn Monthly của GAS đang giảm khá - 2017:03:24 16:41:52

Lê Quý Giang: Chào anh chủ box - 2017:03:28 15:27:41

Lê Quý Giang: nhờ anh check giúp em hình như SHA bị thiếu 3 nến Daily thì phải. - 2017:03:28 15:28:21

Vnstock May NBN: cập nhật SHA rồi nhé - 2017:03:28 19:16:32

Vnstock May NBN: Trend Weekly bat dau giam, Quy Khach ha ty trong co phieu nhe - 2017:04:16 14:13:37

Nguyễn Hưng: Bjan cho hỏi mình mua vào PNJ và VNM có ổn không? - 2017:04:25 09:05:42

Vnstock watcher: PNJ và VNM là 2 mã đầu tư, mua và nắm giữ được nhé - 2017:04:25 13:24:54

Vnstock watcher: nhưng mua PNJ VNM thì đừng mong có lời ngay - 2017:04:25 13:28:03

Nguyễn Hưng: PVS monthly kém, nhưng weekly và daily tốt thì sao đây Nguyên ơi? - 2017:04:27 11:23:37

Nguyễn Hưng: Còn PDR nữa, dùng RT thì thấy con này ổn, Nguyên cho ý kiến đi! - 2017:04:27 11:32:39

Vnstock watcher: PDR ổn, nhưng tôi đề cập PDR từ vùng giá 14 15 rồi, bây giờ lên 25 thì giá sẽ tăng chậm thôi nhé, có thể tăng đến 30 - 2017:04:27 11:47:04

Nguyễn Hưng: cảm ơn bạn! - 2017:04:27 12:58:59

Nguyễn Hưng: Nhìn RT của SCR mình thấy vào dần là được rồi, đúng không Nguyên nhỉ?! - 2017:04:27 13:40:42

Vnstock watcher: SCR vào được, chơi mã này kiên nhẫn nhé - 2017:04:27 14:06:45

Nguyễn Hưng: OK bác, DLG nhìn RT cũng dc. TT xuất hiện nhiều hàng quá. Thank cái RT của bạn! - 2017:04:27 14:13:31

Vnstock watcher: DLG nắm dài ngon nhé ! trend Monthly của DLG tăng - 2017:04:27 14:14:14

Nguyễn Hưng: Skype của bạnlà gì , cho mình tham gia với. Thanks - 2017:04:28 08:18:18

Vnstock watcher: skype: vnstock.watcher nhé - 2017:04:28 08:21:04

lao thu cau: bạn ơi cho mình tham gia vào nhóm skype của bạn nhé - 2017:04:30 22:27:32

lao thu cau: skype cua minh la truccan - 2017:04:30 22:27:48

Tran hanh: Bac ơi. Những ai đăng ký tham gia vào hệ thống của bác thì bác giữ nguyên chứ ạ - 2017:05:04 09:37:19

Vnstock watcher: những ai còn đang dùng RT thì dùng đến khi hết hạn nhé - 2017:05:04 11:51:14

Vnstock watcher: chỉ ngừng khách hàng đăng ký dịch vụ mới thôi nhé - 2017:05:04 11:52:38

Lê Khởi: Thế dùng hết hạn thì ko gia hạn đc nữa hả bạn? - 2017:05:04 20:39:07

Vnstock May NBN: Đã trả lời anh Lê Khởi qua mail rồi nhé, cảm ơn Anh ! - 2017:05:05 07:54:27

Tran hanh: Bác ơi con EVE tự nhiên nến ngày nó to đùng ra thế ạ, mà có lên gì mấy đâu bác nhỉ. - 2017:06:09 09:36:05

Vnstock May NBN: Trend EVE bình thường lại rồi đấy - 2017:06:12 07:06:16

Tran hanh: trend weekly vẫn hơi lạ bác ơi - 2017:06:12 11:12:52

Vnstock watcher: trend W cua EVE ok roi nhe - 2017:06:13 08:33:00

Đoàn Quốc Tuấn: VnStock cho mình xin ý kiến về L14 nhé, có nên lăn chốt không? - 2017:06:28 07:57:40

Vnstock May NBN: thị trường chuẩn bị tạo đáy ngắn hạn nhé - 2017:08:19 05:35:07

Vnstock watcher: tôi dự đoán ngày 23,24,25 sẽ là những phiên tạo đáy - 2017:08:21 19:33:59

Vnstock May NBN: CII gãy các mốc quan trọng rồi anh Pham Tien Thinh nhe, trend RT cũng giảm Dail, W và M, tránh CII lúc này - 2017:09:06 21:56:53

Trần Thanh Nguyên: sorry, room này còn hoạt động không nhỉ - 2017:09:07 11:30:29

Vnstock watcher: bạn cứ có thắc mắc gì cứ hỏi ở đây, hoặc add skype vnstock.watcher để trao đổi nhé - 2017:09:07 12:54:49

Nguyễn Huy Quang: AAA ổn không bác ơi? - 2017:09:12 10:02:55

Nguyễn Huy Quang: AAA ổn không bác ơi? - 2017:09:12 10:03:06

Nguyễn Huy Quang: AAA ổn không bác ơi? - 2017:09:12 10:03:14

Trần Thanh Nguyên: mới ở mức quan tâm nhỉ, chưa thấy hiện lên bảng. - 2017:09:12 10:08:01

Trần Thanh Nguyên: mới ở mức quan tâm nhỉ, chưa thấy hiện lên bảng. - 2017:09:12 10:08:12

Trần Thanh Nguyên: mới ở mức quan tâm nhỉ, chưa thấy hiện lên bảng. - 2017:09:12 10:08:22

Vnstock watcher: AAA vào được nhé bạn Nguyễn Huy Quang - 2017:09:12 12:35:40

Vnstock watcher: mặc dù chưa có tín hiệu break out và chưa hiện lên danh mục HOT, nhưng tôi thấy tham gia được AAA rồi - 2017:09:12 12:36:25

Nguyễn Huy Quang: Thanks bác hôm qua e đã vào AAA giá 33, còn VPH giờ ok không bác, đầu năm nay e đã lồi mồm với con này nhờ tín hiệu của bác - 2017:09:13 11:02:47

Vnstock watcher: VPH xu hướng đang ok nhé, nhưng tôi đang tập trung AAA VCB, thanks ! - 2017:09:13 15:33:35

Vnstock watcher: khách hàng RT hãy add nick skype chat tiện hơn, tôi ít chat ở đây lắm - 2017:09:13 15:34:20

Le Thi Hang: E để xuất tạo room skype ah. Mọi ng trao đổi dễ hơn - 2017:09:14 06:00:55

Le Thi Hang: E để xuất tạo room skype ah. Mọi ng trao đổi dễ hơn - 2017:09:14 06:01:01

Vnstock watcher: khách hàng có đóng phí RT cứ add nick skype vnstock.watcher để add vào room skype nhé - 2017:09:15 00:00:24