RISK TOLERANCE - Phần Mềm Phân Tích Chứng Khoán 


Risk Tolerance System sẽ livestream thường xuyên trên FacebookYoutube, bạn có yêu cầu phân tích xu hướng mã nào thì có thể để đăng ký thông tin tại đây

Những thông tin đánh dấu (*) là bắt buộc


Bạn có thể xem trực tiếp hoặc xem lại video ở các link sau:
Facebook: https://www.facebook.com/risktolerance/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCz03avZlv2x-Kyxo9OUPaXg