Chào mừng bạn đến với RT System

  • Đăng nhập / Đăng ký

1

Months Running

12

Total Gain (%)

12

Monthly Gain (%)

363

Total Trades

81

Win Rate (%)

8

Max Drawdown (%)

Diễn biến tăng trưởng lợi nhuận khách hàng (đơn vị USD)

Tổng hợp giao dịch của khách hàng

Account ID Broker Account Name Vốn đầu tư Thời gian đầu tư Lãi Tỷ suất Link chi tiết tại MQL5.com
710709 ICM Hidden 2000.00 1.02 81.20 4.06 Xem chi tiết
721804 ICM Hidden 2073.68 0.36 296.61 14.30 Xem chi tiết
726449 ICM Hidden 1000.00 0.16 40.18 4.02 Xem chi tiết
721127 ICM Hidden 2001.65 0.69 329.44 16.46 Xem chi tiết
703414 ICM Hidden 1000.00 1.39 264.24 26.42 Xem chi tiết
721129 ICM Hidden 2422.11 0.62 332.97 13.75 Xem chi tiết
721805 AETOS Hidden 4073.68 0.36 398.33 9.78 Xem chi tiết
721806 AETOS Hidden 4000.00 0.36 456.59 11.41 Xem chi tiết
77771 ICM Hidden 2000.00 0.16 40.57 2.03 Xem chi tiết
77772 ICM Hidden 1000.00 0.16 35.33 3.53 Xem chi tiết
77773 ICM Hidden 300.00 0.16 19.81 6.60 Xem chi tiết


TIN TỨC CẬP NHẬT

1.jpg

Khuyến nghị mua SSI - Cổ phiếu đầu ngành, lợi nhuận tốt nhờ thương vụ VNM

Xem thêm
2.jpg

Hướng dẫn đăng ký mở tài khoản chứng khoán

Xem thêm
3.jpg

RT System - Chuẩn bị bán VCB trong 3 tuần tới vùng 64 65

Xem thêm
4.jpg

Bản tin 13.11.2017 - Nhóm Midcap đang tích lũy tốt, một số mã đã vào Uptrend Weekly

Xem thêm

Copyright RT SYSTEM 2018. All right reserved.