Sở GDCK Hà Nội công bố danh sách 86 cổ phiếu UPCoM Premium


Nhật Ký Thị Trường 18/06/2016

Những cổ phiếu đã nổi danh trên UPCoM như GEX, MSR, SWC, VLC...đều đã có mặt trong UPCoM Premium. Đáng chú ý là cổ phiếu VEF của Trung Tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam không có tên trong danh sách này.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách 86 cổ phiếu lọt danh sách UPCoM Premium. Những cổ phiếu thuộc danh sách này là cổ phiếu của những doanh nghiệp đạt các tiêu chí về tình hình tài chính và ý thức công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Việc lựa chọn các cổ phiếu này được thực hiện cả theo phương thức định tính và định lượng.

Về tiêu chuẩn định lượng: Tổ chức đăng ký giao dịch có vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng trở lên, hoạt động kinh doanh năm liền trước có lãi, không có lỗ lũy kế hoặc tổ chức đăng ký giao dịch có vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm liền trước tối thiểu là 5%, không có lỗ lũy kế. Các tiêu chí này xem xét dựa trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm tài chính gần nhất.

Đối với tiêu chuẩn định tính: Các tổ chức đăng ký giao dịch đã báo cáo cho HNX về việc công bố thông tin báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét của năm tài chính gần nhất đúng thời hạn quy định.

Những cổ phiếu đã nổi danh trên UPCoM như GEX, MSR, SWC, VLC...đều đã có mặt trong bản danh sách UPCoM Premium. Điều đáng chú ý là cổ phiếu VEF của Trung tâm hội chợ triển làm Việt Nam không có tên trong danh sách này.

 

Sở GDCK Hà Nội công bố danh sách 86 cổ phiếu UPCoM Premium (1)
 
 
Sở GDCK Hà Nội công bố danh sách 86 cổ phiếu UPCoM Premium (2)
 

 

Sở GDCK Hà Nội công bố danh sách 86 cổ phiếu UPCoM Premium (3)
 

Phương Chi

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Những nhân vật chủ chốt đằng sau việc MTM "biến mất" chỉ sau 2 tháng lên sàn

Bình Luận(0)

Bình Luận