Bảng chứng khoán điện tử trực tuyến cổ phiếu SSI 

BẢNG ĐIỆN : SSI - 2018-03-19 :

Dư Mua Dư Bán

CK
Trần Sàn TC Giá
3
KL
3
Giá
2
KL
2
Giá
1
KL
1
Giá
Khớp
KL
Khớp
+/-
Giá
1
KL
1
Giá
2
KL
2
Giá
3
KL
3
Tổng
KL

Hướng dẫn:

Chọn mã cổ phiếu: Gõ vào danh sách Ticker rồi nhấn Enter hoặc click chuột để chọn
Chọn ngày: Nhấn vào nút DATE
Chọn giờ: Nhấn vào nút TIME - chọn PM cho buổi chiều, AM cho buổi sáng. Cuối cùng nhấn nút refresh để xem bảng điện.
Giá trị thay đổi: Nếu giá trị nào thay đổi so với record trước đó màu nền sẽ chuyển thành màu xám
Màu sắc các cột giá trị:
  • Nếu giá bằng giá Trần sẽ có màu tím
  • Nếu giá lớn hơn giá Tham Chiếu (TC) và nhỏ giá Trần sẽ có màu xanh lá cây
  • Nếu giá bằng giá Tham Chiếu (TC) sẽ có màu vàng
  • Nếu giá bằng giá Sàn sẽ có màu xanh da trời