Video Hướng Dẫn Sử Dụng Website 

Video Hướng Dẫn Sử Dụng Website


Hướng Dẫn Sử Dụng 06/07/2016

Hướng Dẫn Sử Dụng Website

Bạn có thể phóng to để nhìn rõ hướng dẫn hơn:

1. Xem Tổng Quan Thị Trường:

2. Xem danh sách các mã HOT trong ngày:

3. Xem lại bảng điện tử giao dịch ngay trong ngày: 

Bạn có thể xem ngày trước đó hoặc xem lại giao dịch ngay trong phiên giao dịch

4. Xem Xu Hướng Cổ Phiếu: 

Bạn có thể xem xu hướng từng cổ phiếu, từng nhóm ngành, hoặc xu hướng toàn thị trường

Bài liên quan

Hướng dẫn chuyển tiền đăng ký dịch vụ Risk Tolerance

Bình Luận(0)

Bình Luận